Bibliography of Peter Tibor Nagy

(English, French, Ivrit texts - blue letters)

Nagy Péter Tibor közleményei - az mtmt 2014 május 4-i nyilvántartása szerint

Az adatok 2012.12.01.-ig teljes körüen, azt követő időszakra vonatkozóan esetlegesen vannak feltöltve.

2013

1.

Nagy Péter Tibor, Troján Anna

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis

Szociológiai adatbázisok No. 3. (2013)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

2.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

ISKOLÁZOTTSÁG

pp. 447-612.
Educatio folyóirat 2013/IV szám (2013)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

3.

Nagy Péter Tibor

Elitszociológia és neveléstörténet-írás

NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 1:(3) pp. 40-59. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

4.

Nagy Péter Tibor

Egy theológiai tétel vallásszociológiája

ISKOLAKULTÚRA 23:(5-6) pp. 33-38. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

5.

Nagy Péter Tibor

Az iskolázottság és az iskolázás: bevezetés a két megközelítés különbözőségéhez

EDUCATIO 22:(4) pp. 529-554. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2012

6.

Nagy Péter Tibor

Tantárgyak és társadalom

EDUCATIO 21:(4) pp. 503-512. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

7.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

TANTÁRGYAK ÉS TÁRSADALOM

pp. 503-673.
Educatio folyóirat 2012/IV szám (2012)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

8.

Nagy Péter Tibor

Oktatás –történet, -szociológia

Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 146 p.
(Iskolakultura könyvek; 44.)
44., Oktatás –történet, -szociológia
(ISBN:9789636932381)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

9.

Nagy Péter Tibor

Kerekasztal-beszélgetés kisebbségpolitikáról, kisebbségkutatásról: Résztvevők: Hunčik Péter, Örkény Antal, Szarka László és Nagy Péter Tibor

EDUCATIO 21:(1) pp. 123-132. (2012)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

10.

Nagy Péter Tibor, Bíró Zsuzsanna Hanna

Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása: a vallás és az etnikai hovatartozás szerepe a két világháború közötti Magyarországon

EDUCATIO 21:(2) pp. 190-212. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

11.

Nagy Péter Tibor

A magyar fogyatékosok iskolázottság történetéhez

ISKOLAKULTÚRA 22:(6) pp. 3-13. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

12.

Karády Viktor, Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

ISKOLÁZÁS, ÉRTELMISÉG ÉS TUDOMÁNY A 19-20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Budapest: Wesley J. Lelkészképző Főisk., 2012. 
(Szociológiai dolgozatok; 5.)
5., ISKOLÁZÁS, ÉRTELMISÉG ÉS TUDOMÁNY A 19-20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
(ISBN:

978-615-5048-12-8

)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

13.

Bíró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor (szerk.)

Zsidóság - tradicionalitás és modernitás: Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2011.12.14-2011.12.16.

Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2012. 
(Wesley jubileumi kötetek; 9.)
(ISBN:978 963 9744 31 8)

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

14.

Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor

Bölcsészek és tanárok a 19-20. században

Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012. 334 p.
(Szociológiai dolgozatok; 3.)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2011

15.

Nagy Péter Tibor

Kerekasztal-beszélgetés a történelemoktatás és az ideológiák kapcsolatáról: beszélgető partnerek: Knausz Imre, Miklósi László, Szakály Sándor, Székely Gábor, moderátor : Nagy Péter Tibor

EDUCATIO 20:(1) pp. 89-100. (2011)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

16.

Nagy Péter Tibor

Fiatal diplomások a rendszerváltás előtt és után.

In: Aczél Ágnes, Rényi Ágnes, Vásárhelyi Mária, Gellériné Lázár Márta, Kain Péter (szerk.)

A társas szociológus: Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2011. pp. 222-236.
(ISBN:978-963-312-083-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

17.

Nagy Péter Tibor

Előszó

In: Nagy Péter Tibor

Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2011. pp. 5-88.
(ISBN:978-615-5048-04-3)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

18.

Nagy Péter Tibor

Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága.

MAGYAR TUDOMÁNY 172:(9) pp. 1077-1089. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

19.

Nagy Péter Tibor

Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa

Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2011. 
(ISBN:978-615-5048-04-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

20.

Nagy Péter Tibor

A tudományos továbbképzés Kádár-korszakbeli társadalomtörténetéhez

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 2: pp. 23-34. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

21.

Nagy Péter Tibor

A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években

ISKOLAKULTÚRA 21:(1) pp. 3-8. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

22.

Nagy Péter Tibor

A numerus clausus és a bölcsészdiplomások.

In: Molnár Judit (szerk.)

Jogfosztás - 90 éve: Tanulmányok a numerus claususról. 367 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.10.15-2010.10.16. Budapest: Nonprofit Társadalomkutató Egyesület,2011. pp. 196-214.
(ISBN:978-963-08-2657-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

23.

Nagy Péter Tibor

A növekvő állam árnyékában: Oktatás, politika 1867-1945

Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. 494 p.
(Neveléstudomány történeti tanulmányok)
(ISBN:9789636933265)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

24.

Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor

Tanárok a 20. század első felében: A középiskolai elhelyezkedésre kiható tényezők prozopografikus vizsgálata

In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.)

Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: 11. Országos Neveléstudományi Konferencia. 483 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. p. 329.
(ISBN:978-963-693-380-7)

Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos

2010

25.

Nagy Péter Tibor

Vannak-e fiatalok?: Vallásszociológiai lehetőségek a fiatalság meghatározásához

EDUCATIO 19:(2) pp. 274-292. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

26.

Nagy Péter Tibor

Utak felfelé: Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon

Budapest: Oktatáskutató Intézet - Új Mandátum, 2010. 209 p.
(Társadalom és oktatás; 35.)
(ISBN:9789632870182)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

27.

Nagy Péter Tibor

The Level of Education and Religiosity in Budapest.

In: Majsai Tamás (szerk.)

Tilalomfák ellenében: Köszöntő könyv Várdy Péter 75. születésnapjára.. Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2010. pp. 117-148.

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos

28.

Nagy Péter Tibor

The level of education and its factors of the Hungarian Handicapped in the second half of the twentieth century

In: Nóbik Attila, Pukánszky Béla (szerk.)

Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. 270 p. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. pp. 125-138.
(Erizehung in Wissenschaft und Praxis; 7.)
(ISBN:978-3-631-60015-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

29.

Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

National census - Hungary 1930

(2010)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

30.

Nagy Péter Tibor

Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban

In: Majsai Tamás (szerk.)

Ma harcot kell vívni, politizálni kell. Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2010. pp. 130-143.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

31.

Nagy Péter Tibor

Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban

ISKOLAKULTÚRA 20:(7-8) pp. 84-94. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

32.

Nagy Péter Tibor

Education and religiosity in Budapest at the Millenium.

SOCIAL COMPASS 57:(1) pp. 60-82. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

33.

Nagy Péter Tibor

A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája

EDUCATIO 19:(3) pp. 402-418. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

34.

Majsai Tamás, Nagy Péter Tibor (szerk.)

Lukács, a mi munkatársunk, a WJLF tisztelgő kötete Lukács Péter 60. születésnapjára

Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2010. 275 p.
(ISBN:978 963 9744 24 0)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2009

35.

Nagy Péter Tibor

Vannak-e pedagógusok?

In: Majsai T, Nagy Péter T (szerk.)

Lukács- a mi munkatársunk. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2009. pp. 215-229.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

36.

Nagy Péter Tibor

Történészdiplomások a két világháború között

MAGYAR TUDOMÁNY 170:(2) pp. 143-152. (2009)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

37.

Nagy Péter Tibor

Szocializáció és nemzet. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció.: A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 28:(4) pp. 139-146. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

38.

Nagy Péter Tibor

Szelekció és önszelekció a felsőoktatásba vezető úton

In: Majsai Tamás (szerk.)

Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk! (Pál apostol, Gal. 2,10.): A WJLF tisztelgő kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára. 222 p. 
Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2009. pp. 146-170.
(Wesley Jubileumi Kötetek; 1.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

39.

Nagy Péter Tibor

Religious education and childhood in Hungary (1949-1960)

In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.)

Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. 242 p. 
Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2009. pp. 33-46.
(Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.)
(ISBN:978-3-631-58187-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

40.

Nagy Péter Tibor

Pártok az oktatáspolitika erőterében: Az egyház-állam viszony esete

EDUCATIO 18:(4) pp. 447-460. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

41.

Nagy Péter Tibor, Polónyi István (szerk.)

Felsőoktatás és tudománypolitika

pp. 85-103.
Educatio folyóirat 2009/I szám, - FELSŐOKTATÁS ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA Vendégszerkesztö: Nagy Péter Tibor & Polónyi István, EDUCATIO (ISSN: 1216-3384) (2009)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

42.

Nagy Péter Tibor

Egységesülő képzés – differenciált tanártársadalom

EDUCATIO 18:(3) pp. 291-305. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

43.

Nagy Péter Tibor, Karády Viktor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educational Inequalities and Denominations: 1910 Database for Transylvania

Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2009.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

44.

Nagy Péter Tibor, Polónyi István (szerk.)

Educatio 2009. 1. sz: Felsőoktatás és tudománypolitika

(2009)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

45.

Nagy Péter Tibor

Educated elites and the Transsylvanian university (1872-1918).

In: Tibori Tímea, Laki Ildikó (szerk.)

Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően: Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. 184 p. 
Budapest; Szeged: MTA Szociológiai Kutatóintézet - Belvedere Meridionale Alapítvány, 2009. 
(ISBN:978-963-9573-55-0)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

46.

Nagy Péter Tibor

Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből (1868-1958)

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 38:(2) pp. 36-37. (2009)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

47.

Nagy Péter Tibor

Dinamikus, perszonalizált kategóriák: A dualizmuskori nemzetiségi oktatás elemzésének esete

In: Pusztai G, Rébay M (szerk.)

Kié az oktatáskutatás?: Tanulmányok Kozma Tamás 70. Születésnapjára. 365 p. 
Debrecen: Csokonai Kiadó, 2009. pp. 75-85.
(ISBN:978-963-260-223-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

48.

Nagy Péter Tibor

Az iskolai mobilitás vizsgálatához

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 59:(10) pp. 26-35. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

49.

Nagy Péter Tibor

Az iskolai elitek és iskolázott elitek kutatása

In: Pukánszky Béla (szerk.)

A neveléstörténet-írás új útjai.: A 2007. október 4-5-én Egerben megrendezett neveléstörténeti szimpózium előadásai. Budapest:Gondolat Kiadó, 2009. pp. 89-104.
(ISBN:978-963-693-132-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

50.

Nagy Péter Tibor

A "felnőttérettségizettek" az empirikus oktatástörténeti elemzés mérlegén: A megújuló felnőttképzés

In: Zrinszky László (szerk.)

Tanulmányok a neveléstudomány köréből: A megújuló felnőttképzés. 277 p. 
Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 194-233.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2008

51.

Nagy Péter Tibor

The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University

HISTORICAL SOCIAL RESEARCH - HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG 33:(2) pp. 127-153. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

52.

Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Iskolázottság és regionalitás

Történelmi adattár - Budapest (2008)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

53.

Nagy Péter Tibor

Élites canonisées au XIXème et XXème siècles ou comment construire une base de données relative aux élites ?

In: Renaud Patrick (szerk.)

Temps, espaces, languages. La Hongrie à la croisée des disciplines, vol. II.. Paris: L'Harmattan Kiadó, 2008. pp. 113-131.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

54.

Nagy Péter Tibor

Beszélgetés Aáry-Tamás Lajossal, az oktatási jogok biztosával és Haller József magatartáskutatóval

EDUCATIO 17:(3) pp. 407-420. (2008)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

55.

Nagy Péter Tibor

Az iskolai elitek és az iskolázott elitek kutatása

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 58:(4) pp. 80-95. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

56.

Nagy Péter Tibor

A „Könyv és Nevelés” a felsőoktatásban

KÖNYV ÉS NEVELÉS 10:(4) (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2007

57.

Nagy Péter Tibor

Tisztelgő konferencia Karády Viktor születésnapjára

ISKOLAKULTÚRA 17:(2) p. 23. (2007)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

58.

Nagy Péter Tibor

The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Humanities and Science faculties (1872-1918)

In: Cornel Sigmirean (szerk.)

Intelectualii si societatea moderna: Repere central-europene. 454 p. 
Târgu-Mureş: Editura Universitatii "Petru maior", 2007. pp. 339-370.
(ISBN:978-973-7794-63-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

59.

Nagy Péter Tibor

Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20. században

ISKOLAKULTÚRA 17:(8-10) pp. 12-22. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

60.

Nagy Péter Tibor

Summary (Academic staff)

EDUCATIO 16:(3) pp. 535-538. (2007)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

61.

Nagy Péter Tibor, Bíró Zsuzsanna Hanna

Nemi esélyek és nemi döntések a két világháború közötti bölcsészkarokon

EDUCATIO 16:(4) pp. 565-590. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

62.

Nagy Péter Tibor

Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról

EDUCATIO 16:(3) pp. 434-452. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

63.

Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor válaszai 2007/8-as körkérdésünkre Van-e nemzeti pedagógia és nemzeti neveléstudomány?

In: Iskolakultúra online (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

64.

Nagy Péter Tibor

Módszertani megfontolások az iskolai mobilitás vizsgálatához

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 18:(3-4) pp. 82-92. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

65.

Nagy Péter Tibor, Karády Viktor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Karády Viktorral A budapesti orvosi kar diplomásainak történetszociológiája

WJLF – Budapest elektronikus kiadvány (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

66.

Nagy Péter Tibor

Emlékirat és adatbázis

EDUCATIO 16:(4) pp. 736-740. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

67.

Nagy Péter Tibor

Ekvivalencia-történeti mozzanatok

EDUCATIO 16:(2) pp. 243-255. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

68.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educatio, 2007. 3. sz: Felsőoktatók

(2007)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

69.

Nagy Péter Tibor

Continuity in history textbooks in Eastern Europe (1980-2000)

In: Iskolakultura online 2007. 1 évfolyam 47-53.p. (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

70.

Nagy Péter Tibor

Az egyetemi diplomások felekezeti arculata

In: Wesley Theológiai és Vallástudományi Lapok 2007 I.évf.1. (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

71.

Nagy Péter Tibor

Az antiszemita előítéletekről a mai Magyarországon

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 18:(1-2) pp. 132-141. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

72.

Nagy Péter Tibor

A nappali és felnőtt középiskolai érettségivel rendelkezők aránya a rövid huszadik században

MAGYAR PEDAGÓGIA 107:(2) pp. 123-139. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

73.

Nagy Péter Tibor

A magyar oktatáspolitika-történet egy lehetséges értelmezési kerete: Jelen és jövő

TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK 29: pp. 9-26. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

74.

Nagy Péter Tibor, Karády Viktor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

A kolozsvári természettudósok  történetszociológiája

WJLF – Budapest elektronikus kiadvány (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

75.

Nagy Péter Tibor, Karády Viktor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

A kolozsvári bölcsészek történetszociológiája

WJLF – Budapest elektronikus kiadvány (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

76.

Nagy Péter Tibor

Gedő Éva, Horváth Emőke (szerk.)

A keresztény-nemzeti eszme legitimációs funkciói

Hatalom, legitimáció, ideológia hibás ISBN 978-963-236-031-7 (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

77.

Nagy Péter Tibor, Karády Viktor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

A budapesti jogászdoktorok történetszociológiája

WJLF – Budapest elektronikus kiadvány (2007)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

2006

78.

Péter Tibor Nagy, Arild Tjeldvoll, Anne Welle-Strand (szerk.)

Balkan higher education challenged to change

Oslo: Centre for Educational Management, 2006.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

79.

Nagy Péter Tibor

Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén

EDUCATIO 15:(3) pp. 566-592. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

80.

Nagy Péter Tibor

The social and political history of Hungarian education

MEK OSZK ISBN 963 200 511 2 (2006)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

81.

Nagy Péter Tibor

Socially Canonized Elite Groups in Hungary in the 20th century

In: Patrick Renaude (szerk.)

Temps, espaces, languages : la Hongrie à la croisée des disciplines : objets et méthodes :. Paris: CIEH, 2006.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


colloque anniversaire international
du CIEH, Sorbonne nouvelle Paris 3, Paris, du 7 au 9 décembre 2006

82.

Nagy Péter Tibor, Sáska Géza (szerk.)

Ötvenhat

Educatio, 2006 3.sz. (2006)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

83.

Nagy Péter Tibor

On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today

REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 12:(2) pp. 103-109. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

84.

Nagy Péter Tibor

Munkaerőpiaci erők a közoktatás és szakoktatáspolitikában, 1867-1945

EDUCATIO 15:(2) pp. 232-251. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

85.

Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON

Az 1929-ben Ujvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata OSZK MEK. ISBN 963 200 519 8 (2006)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

86.

Nagy Péter Tibor, Karady Victor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educational Inequalities and Denominations 1910 Database for Eastern Slovakia

Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2006. 
(ISBN:963-86535-0-7)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

87.

Nagy Péter Tibor

Az egyháziak, az egyházak és az oktatás nemzedékek vallásossága

In: Majsai Tamás (szerk.)

Évkönyv I.: Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak. Budapest: WJLF-Wesley János Kiadó, 2006. pp. 153-194.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

88.

Nagy Péter Tibor

Az állami befolyás növekedése az oktatásban

In: Kelemen Elemér, Falus Iván (szerk.)

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.. 467 p. 
Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2006. 
(ISBN:9631640424)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

89.

Nagy Péter Tibor

A kolozsvári bölcsészkar és természettudományi kar hallgatóságának felekezeti rekrutációja (1872–1918)

MAGYAR PEDAGÓGIA 106:(1) pp. 5-28. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

90.

Nagy Péter Tibor

A humboldti és a post-humboldti egyetem diplomásai a magyar társadalomban

EDUCATIO 15:(4) pp. 703-718. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

91.

Nagy Péter Tibor

A "felnőttek" oktatása történeti aspektusból

In: Keller Magdolna, Simándi Szilvia (szerk.)

Tanul a társadalom. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006. október 26-28. Budapest. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2006.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

92.

Nagy Péter Tibor, Sáska Géza

1956

EDUCATIO 15:(3) pp. 659-662. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

93.

Hrubos Ildikó, Karády Viktor, Nagy Péter Tibor, Nagy Zsolt, Szemerszki Marianna, Zlinszky János, Polónyi István

Changing universities

EDUCATIO 15:(4) pp. 853-856. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2005

94.

Nagy Péter Tibor

Válasz az opponensi véleményekre

ISKOLAKULTÚRA 15:(6-7) pp. 246-262. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

95.

Nagy Péter Tibor

The numerus clausus in inter-war Hungary East European Jewish Affairs

EAST EUROPEAN JEWISH AFFAIRS 35:(1) pp. 13-22. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

96.

Nagy Péter Tibor

Kerekasztal beszélgetés a műveltségről. Házigazda: Nagy Péter Tibor

EDUCATIO 13:(2) pp. 289-305. (2005)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

97.

Nagy Péter Tibor

Iskolázottság és vallásosság Budapesten

EDUCATIO 14:(1) pp. 75-94. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

98.

Nagy Péter Tibor

Előszó

In: Géczi János

Pedagógiai tudásátadás. 102 p. 
Pécs: Iskolakultúra, 2005. pp. 9-26.
(Iskolakultúra; 26.)
(ISBN:963-86745-0-4)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

99.

Nagy Péter Tibor

Educatio...

ISKOLAKULTÚRA 15:(4) pp. 16-19. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

100.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educatio, 2005. 1. sz.: Budapest

(2005)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

101.

Nagy Péter Tibor

Budapest

EDUCATIO 14:(1) pp. 213-220. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

102.

Nagy Péter Tibor, Szentannai Ágota, Tomasz Gábor, Bajomi Iván

Budapest

EDUCATIO 1: pp. 213-220. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

103.

Nagy Péter Tibor

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945

ISKOLAKULTÚRA 15:(6-7) pp. 3-229. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

104.

Nagy Péter Tibor

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945

2005. (MTA Doktora)

Disszertáció/MTA Doktora/Tudományos

105.

Nagy Péter Tibor

Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban

ISKOLAKULTÚRA 15:(2) pp. 87-93. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2004

106.

Nagy Péter Tibor

The Academic Workplace. Country Report Hungary

In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (szerk.)

The International attractiveness of the academic workplace in Europe. 440 p. 
Frankfurt am Main: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2004. pp. 204-230.
(Materialien und Dokumente, Hochschule und Forschung; 107.)
(ISBN:3-930813-80-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

107.

Nagy Péter Tibor

Tananyagcsökkentés és társadalompolitika

EDUCATIO 13:(2) pp. 279-283. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

108.

Nagy Péter Tibor

Könyvviták a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályában

PEDAGÓGUSKÉPZÉS 2:(1) pp. 137-139. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

109.

Nagy Péter Tibor

Előszó

In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor (szerk.)

Oktatáspolitika: válogatás a hazai szakirodalomból. 310 p. 
Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum, 2004. 
(Társadalom és oktatás; 26.)
(ISBN:963-9494-62-3)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

110.

Nagy Péter Tibor, Karady Victor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educational Inequalities and Denominations 1910 Database for Western Slovakia and North-Western Hungary. Vol. 1

Budapest: J. Wesley Publications, 2004. 
(In the course of research; 1.)
(ISBN:963-86535-0-7)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

111.

Nagy Péter Tibor

Diplomások

ISKOLAKULTÚRA 14:(1) pp. 126-128. (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

112.

Nagy Péter Tibor

Az oktatás társadalomtörténetének politikatudományi megközelítése

In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor (szerk.)

Oktatáspolitika: válogatás a hazai szakirodalomból. 310 p. 
Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum, 2004. 
(Társadalom és oktatás; 26.)
(ISBN:963-9494-62-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

113.

Nagy Péter Tibor

Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben

EDUCATIO 13:(1) pp. 75-97. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

114.

Nagy Péter Tibor

Az 1938-as tanítóképzési reform

MAGYAR PEDAGÓGIA 104:(3) pp. 251-262. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

115.

Nagy Péter Tibor

A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez

ISKOLAKULTÚRA 14:(6-7) pp. 171-178. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

116.

Nagy Péter Tibor

A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció

ISKOLAKULTÚRA 14:(9) pp. 57-71. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

117.

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor (szerk.)

Oktatáspolitika: válogatás a hazai szakirodalomból

Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum, 2004. 310 p.
(Társadalom és oktatás; 26.)
(ISBN:963-9494-62-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2003

118.

Nagy Péter Tibor

The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government

EUROPEAN EDUCATION &:(1) pp. 27-34. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

119.

Nagy Péter Tibor

Teaching NATO within the framework of history - the Hungarian case.: Teaching NATO and security policy

pp. 25-29.
Brussels : NATO HQ (2003)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

120.

Nagy Péter Tibor

T Kiss Tamás: Fordulatok folyamatok

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 7:(1) pp. 101-102. (2003)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

121.

Nagy Péter Tibor

Oktatáspolitikai változások az első világháború után.

ISKOLAKULTÚRA 13:(6-7) pp. 63-72. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

122.

Nagy Péter Tibor

Nemzetközi egyházpolitikai szöveggyűjtemény

(2003)

Egyéb/Segédlet/Tudományos

123.

Nagy Péter Tibor

Iparos-tanonciskola és a helyi társadalom

In: Sasfi Csaba (szerk.)

Rendi társadalom – polgári társadalom 10.: A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 10. jubileumi konferenciájának előadásai, Salgótarján, 1996. augusztus 22-23.. Salgótarján; Budapest: Hajnal István Kör - Nógrád Megyei Levéltár - Budapest Fővárosi Levéltár, 2003. pp. 307-316.
(ISBN:9637243518)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

124.

Nagy Péter Tibor, Karady Victor

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educational inequalities and denominations - a database for Transdanubia I-II.

Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2003. 220 p.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

125.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educatio, 2003. 2. sz.: Felvételi

(2003)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

126.

Nagy Péter Tibor

A középfokú nőoktatás huszadik századi történetéhez.

ISKOLAKULTÚRA 13:(3) pp. 3-14. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

127.

Nagy Péter Tibor

A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja

EDUCATIO 12:(2) pp. 236-252. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2002

128.

Nagy Péter Tibor, Vargyai Gyula (szerk.)

Történelem - tanítás - módszertan : Emlékkötet Szabolcs Ottó 75. születésnapjára

Budapest: OPKM, 2002. 275 p.
(ISBN:963-9315-49-4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

129.

Nagy Péter Tibor

Sport and public education: The process of integration and segregation: (The case of Hungary)

In: ed. Szikora K [et al.] Proceedings: Sport and Politics: 6 th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. , Budapest, Hungary, 14-19 July, 1999. , Budapest : Semmelweis University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences. (2002)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

130.

Nagy Péter Tibor

Oktatástörténet és taneszköz-politika

EDUCATIO 11:(4) pp. 539-555. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

131.

Nagy Péter Tibor

Katolikus és protestáns nemzedékek a szocialista korszak végén.

VILÁGOSSÁG 43:(8-9) pp. 84-96. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

132.

Nagy Péter Tibor

Jelenkortörténeti beállítódás a középiskolában.

TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK &:(12) pp. 65-73. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

133.

Nagy Péter Tibor

Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon

Budapest: Oktatáskutató Intézet - Új Mandátum, 2002. 222 p.
(Társadalom és oktatás; 19.)
(ISBN:963-9336-67-X)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

134.

Nagy Péter Tibor, Bajomi Iván

Graduates = Diplomanden = Les diplomés de l'enseignement supérieur

EDUCATIO 11:(2) pp. 325-336. (2002)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

135.

Nagy Péter Tibor

Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében

EDUCATIO 11:(1) pp. 73-95. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

136.

Nagy Péter Tibor

Egyenlőtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán

ISKOLAKULTÚRA 12:(5) pp. 53-65. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

137.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Educatio, 2002. 2. sz.: Diplomások

(2002)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

138.

Nagy Péter Tibor

Az ötvenes évek hittani párthatározatainak jelentésszintjei.: Pedagógia és hermeneutika

PALLAS DEBRECINA 10: pp. 163-172. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

139.

Nagy Péter Tibor

A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája: In memoriam Pierre Bourdieu

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE (3) pp. 24-42. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

140.

Nagy Péter Tibor

A középfokú nőoktatás társadalomtörténetéhez: Neveléstörténeti kaleidoszkóp - a középkortól napjainkig:Neveléstörténeti konferenciák 2001

NEVELÉSTÖRTÉNETI FÜZETEK 20: pp. 56-63. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2001

141.

Nagy Péter Tibor

Szekularizáció és középiskola-politika a dualizmus korában

VILÁGOSSÁG 42:(1) pp. 21-35. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

142.

Nagy Péter Tibor

Notnim sztatisztim ál jehudi Berettyóújfalu vömáhuz böjáher

In: Nesher Dávid, Gerő Zsuzsa (szerk.)

Berettyóújfalu és környéke zsidóságának emlékkönyve. 165 p. 
Haifa: Az Izraelben élő Berettyóújfaluiak Egyesülete, 2001.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

143.

Nagy Péter Tibor

Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban.

EDUCATIO 10:(3) pp. 434-448. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

144.

Nagy Péter Tibor

Klebelsberg műve - Ladányi Andor könyvéről

MAGYAR FELSŐOKTATÁS 7: p. 55. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

145.

Nagy Péter Tibor

Interjú Ferge Zsuzsával és Kozma Tamással

EDUCATIO 10:(4) pp. 697-704. (2001)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

146.

Nagy Péter Tibor

Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása.: Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekről

ISKOLAKULTÚRA 11:(1) pp. 36-45. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

147.

Nagy Péter Tibor

Andor Mihály-Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás.

SZÁZADOK 135:(3) pp. 789-792. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

148.

Nagy Péter Tibor

A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán.

VILÁGOSSÁG 42:(7-9) pp. 85-104. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

149.

Nagy Péter Tibor

A question of the educational policy of Hungary: Church - state relations in the 1990s

In: Sergiu Musteata (szerk.)

Religion, society and education in post-totalitarian societies of Central and South Eastern Europe: roundtable discussion materials Chisinau, October 26 - 28,2000. 221 p. 
Chisinau: ARC Publishing House, 2001. pp. 27-37.
(ISBN:9975-61-185-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2000

150.

Nagy Péter Tibor

Zsidóság, asszimiláció, iskola-stratégia: Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945). Történeti-szociológiai tanulmányok

ISKOLAKULTÚRA 10:(9) pp. 99-101. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

151.

Nagy Péter Tibor, Szabolcs Ottó, Veresegyházi Béla

Történelemtanári információk

(2000)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

152.

Nagy Péter Tibor

Szeparáció és reláció: Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században

Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000. 
(ISBN:9639336068)

Könyv/Nem besorolt/Tudományos

153.

Nagy Péter Tibor

Opusz és esszé: A magyar felsőoktatáspolitika a huszadik században

EDUCATIO 9:(1) pp. 189-191. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

154.

Nagy Péter Tibor

One in Four. András Kovács: The Difference is Between Us: Anti-Semitism and the Young Elite

BUDAPEST REVIEW OF BOOKS 10:(1-2) pp. 35-38. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

155.

Nagy Péter Tibor (szerk.)

Oktatáspolitika és vallásszabadság: Állam – egyház – iskola – társadalom a 20. században

Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000. 290 p.
(Világosság könyvek; 1.)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

156.

Nagy Péter Tibor

Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról

EDUCATIO 9:(4) pp. 743-760. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

157.

Nagy Péter Tibor

Megjegyzések a gimnáziumi történelem kerettantervről.

In:Történelemtanári információk, 2000. 3-4. sz. (2000)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

158.

Nagy Péter Tibor

Középiskolai törvényalkotás 1924-ben: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig

NEVELÉSTÖRTÉNETI FÜZETEK 18: (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

159.

Nagy Péter Tibor

Kovács András: A különbség köztünk van: Az antiszemitizmus és a fiatal elit

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 12:(2) pp. 164-167. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

160.

Nagy Péter Tibor

Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon

Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000. 320 p.
(ISBN:963-9158-87-9)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

161.

Nagy Péter Tibor

Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben

MAGYAR PEDAGÓGIA 100:(1) pp. 79-96. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

162.

Nagy Péter Tibor

Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után

ISKOLAKULTÚRA 10:(6-7) pp. 121-129. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

163.

Nagy Péter Tibor

Hittanoktatás az ötvenes években

ISKOLAKULTÚRA 10:(2) pp. 38-46. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

164.

Nagy Péter Tibor

Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, 1949-1957

VILÁGOSSÁG 41:(1) pp. 59-77. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

165.

Nagy Péter Tibor

Előszó

In: Nagy Péter Tibor (szerk.)

Oktatáspolitika és vallásszabadság: Állam – egyház – iskola – társadalom a 20. században. 290 p. 
Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2000. 
(Világosság könyvek; 1.)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

166.

Nagy Péter Tibor

Az 1872. évi ipartörvény és a tanoncoktatás: Hatszáz év neveléstörténetéből: Neveléstörténeti konferenciák 1997-1998

NEVELÉSTÖRTÉNETI FÜZETEK 17: pp. 155-164. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

167.

Nagy Péter Tibor

A történelemtanítás egy negyed század tükrében

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 50:(7-8) pp. 217-221. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

168.

Nagy Péter Tibor, Szabolcs Ottó

A Tanári Tagozat válasza a kerettantervi elképzelésekkel kapcsolatos miniszteri véleménykérésre.

In: Történelemtanári információk, 1999. [2000.] 2. sz. (2000)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

169.

Nagy Péter Tibor

A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása

SZÁZADOK 134:(6) pp. 1313-1334. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1999

170.

Nagy Péter Tibor

Vallásos nevelés 1949 előtt

MAGYAR PEDAGÓGIA 99:(4) pp. 389-412. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

171.

Nagy Péter Tibor, Szabolcs Ottó, Veresegyházi Béla

Történelemtanári információk

(1999)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

172.

Nagy Péter Tibor

Teaching history as teaching of pluralism.

In: Anon (szerk.)

Yearbook / International Society for History Didactics. Augsburg: International Society for History Didactics, 1999. pp. 78-86.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

173.

Nagy Péter Tibor

Minőségek versengése

EDUCATIO 8:(3) pp. 429-460. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

174.

Nagy Péter Tibor

Hogyan kerüljük el a polgárosodást?: Habilitációs tézisek

1999. (Habilitációs anyag)

Disszertáció/Habilitációs anyag/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

175.

Nagy Péter Tibor

Elegendő harc, hogy a múltat...

HIÁNY: FŰGGETLEN POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS LAP 6: pp. 8-10. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

176.

Nagy Péter Tibor

Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai

EDUCATIO 8:(4) pp. 752-770. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

177.

Nagy Péter Tibor

Az "egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról

In: Szabolcs Ottó (szerk.)

Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban: az 1999. július 4-7-én Debrecenben rendezett Nemzetközi Történelemtanítási Konferencia előadásai. 82 p. 
Budapest: ELTE BTK - MTT Tanári Tagozata, 1999. pp. 18-26.
(A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 17.)
(ISBN:963-463-328-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

178.

Nagy Péter Tibor

A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE 14:(2) pp. 248-256. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1998

179.

Nagy Péter Tibor

Tantervpolitika a századvégen

EDUCATIO 7:(4) pp. 657-677. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

180.

Nagy Péter Tibor

State - church relations in a post-communist educational system: The case of Hungary

In: Christoph Wulf (szerk.)

Education for the 21st century: Triannual Network Conference, Stockholm, Sweden, June 13-15, Munster, München. Berlin; New York: Waxmann, 1998. pp. 130-141.
(European studies in education; 7.)
(ISBN:3-89325-619-9 )

Könyvrészlet/Tudományos

181.

Nagy Péter Tibor

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867-1945)

MAGYAR PEDAGÓGIA 98:(1) pp. 72-77. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

182.

Nagy Péter Tibor

Gondolatkísérlet az ötvenes évek hittanpolitikájának megértéséhez

p. &.
(1998)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

183.

Nagy Péter Tibor

Csináld magad lexikon

EDUCATIO 7:(1) pp. 206-208. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

184.

Nagy Péter Tibor

Budapest a művelődésstatisztika tükrében.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 2:(3) pp. 77-84. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

185.

Nagy Péter Tibor

Bassola Zoltán: Ki voltam... Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai

MAGYAR PEDAGÓGIA 98:(4) pp. 391-394. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

186.

Nagy Péter Tibor

Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása

In: Kiss Vendel, László János (szerk.)

A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. 131 p. 
Tata: Tatabányai Múzeum, 1998. pp. 16-23.
(Tudományos füzetek; 3.)
(ISBN:963-03-8627-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

187.

Nagy Péter Tibor

A helytörténet : főcsapás vagy mellékvágány?

TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK 3: pp. 111-120. (1998)